Menu
Menu

تجزیه و تحلیل خطر HACCP و نقطه کنترل بحرانی

TUW پشتیبانی کامل را برای ایجاد و اجرای HACCP مناسب (نقطه کنترل بحرانی آنالیز خطر) ارائه می دهد ، که یک معیار بین المللی پذیرفته شده برای جلوگیری از آلودگی میکروبیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی ، در طول زنجیره تأمین مواد غذایی است. یک استاندارد HACCP به منظور افزایش کنترل و نظارت در مراحل حساس زنجیره فرآوری مواد غذایی طراحی شده است.

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی باید به شما امکان دهد خطرات خطرناک برای تهیه غذای ایمن را شناسایی و کنترل کنید. این شامل شناسایی و پیش بینی آنچه می تواند به اشتباه انجام شود ، برنامه ریزی برای جلوگیری از آن و اطمینان از انجام این کار. HACCP یک الزام قانونی است اما به نفع تجارت شما نیز خواهد بود.
  چه کسی می تواند برای HACCP اعمال شود؟
  میوه و سبزیجات
  محصولات لبنی
  گوشت و محصولات گوشت
  مزارع ، ماهی و محصولات ماهیگیری
  آجیل و محصولات آجیل
  شیرینی و شیرینی سازی
  رستوران ها و • هتل ها
  عملیات فست فود و غیره

مزایای صدور گواهینامه HACCP
  سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی بهبود یافته
  افزایش آگاهی از خطرات غذایی برای کارکنان.
  افزایش مشتری و اعتماد مصرف کننده
  ثبات در روند بازرسی.
  تعهد به انطباق قانونی با قانون مواد غذایی
  کاهش شکایات در مورد ایمنی مواد غذایی
  کاهش خطر تبلیغات منفی