Menu
Menu

اعتبار سنجی

گواهینامه TUW توسط اعتبارنامه بین المللی (ISO) برای ISO 9001 اعتبار بندی شده و یک نهاد صدور گواهینامه مستقل برای سایر استانداردها است. TUW یکی از سریعترین مؤسسات صدور گواهینامه است که متشکل از متخصصان باتجربه ای است که دارای جدیدترین گواهینامه سیستم ها و ترویج مفاهیم کیفیت است این موضوع سطح کار و رویکرد حرفه ای را تضمین می کند. صدور گواهینامه TUW عملیات خود را با سرعت بسیار زیادی در سراسر جهان گسترش می دهد. گواهینامه TUW دفاتر خود را در سراسر جهان دارد.

TUW درک نیازهای مناطق سراسر دنیا را برای ما فراهم می کند ، و این منابع جهانی تخصص و بهترین مهارت در کلاس را در پروسه های صدور گواهینامه ارائه می دهند. برای این منظور ، حفظ مشتری ما در صنعت برای گزارش اطلاعات و اصول ارزش افزوده بی نظیر است. ما جدیدترین گواهینامه های سیستم و محصول را ارائه می دهیم و کیفیت را ارتقا می دهیم.