Menu
Menu

ISO 10002: 2018 مدیریت کیفیت – رضایت مشتری – دستورالعمل رسیدگی به شکایات در سازمان ها

صدور گواهینامه ISO 10002 راهنمایی در مورد روند رسیدگی به شکایات ، از جمله برنامه ریزی ، طراحی و روند کلی رسیدگی به شکایات در سازمان را ارائه می دهد.
روند رسیدگی به شکایات شرح داده شده برای استفاده به عنوان یکی از فرآیندهای یک سیستم مدیریت کیفیت کلی مناسب است.
ISO 100001 برای هر سازمانی که قصد دارد فراتر از انتظارات مشتری باشد ، مرتبط است. این شرط اصلی شركتها در انواع و اقسام است چه در حوزه های خصوصی ، دولتی و چه غیرانتفاعی و بدون توجه به اندازه یا نوع كسب و كار (یعنی بیمارستان ها ، مراقبت های بهداشتی ، كسب و كار ، تولید یا خدمات). مزایای صدور گواهینامه ISO 10002:

  • وفاداری مشتری را حفظ می کند
  • فرآیند مداوم مدیریت مشتری و شکایات مشتری را فراهم می کند
  • پایه ای برای پیشرفت مداوم فراهم می کند

سازمان های مجاز می توانند خود را به عنوان دارنده گواهینامه در مواد تبلیغاتی خود ارتقا دهند و می توانند آرم گواهینامه TUW را بصورت رایگان درج کنند.