Menu
Menu

ISO 44001: 2017 سیستم های مدیریت روابط تجاری مشارکتی – الزامات و چارچوب

روابط تجاری مشارکتی
  ISO 44001 استاندارد شناخته شده برای روابط تجاری مشارکتی است ، و ابزارهایی را که برای توسعه مشارکتهای مستحکم و مؤثر در داخل یا بین سازمانها لازم دارید ، در اختیار شما قرار می دهد. با انتخاب QMS برای کمک به شغل خود در صدور گواهینامه در این استاندارد ، از این مزایا بهره مند می شوید:
  مشاوران خبره: تیم مشاوران و حسابرسان سراسر کشور ما در زمینه ارائه گواهینامه هایی به مشتری از SMEs تا سازمان تراشه های آبی و در طیف گسترده ای از عمودی ها و صنایع تجربه می کنند.
  Value for Money: فرآیندهای ما در هر مرحله از مراحل صدور گواهینامه ارزش افزوده می کنند و حتی ما کتابچه راهنمای مدیریت ISO 44001 را برای شما می نویسیم.
  سادگی: ما نوار قرمز و کاغذهای غیر ضروری را حذف می کنیم و صدور مجوز در مدت 45 روز امکان پذیر می شود.